Telefon: +36 20/55-66-356 E-mail: info@sunbelt.hu Cím: H-4031, Debrecen, Kishatár u. 16/C-D.

Milyen feladatai vannak a beszerzésnek?

goals

Fontosnak látjuk néhány mondatban összefoglalni, hogy a beszerzésnek, mint vállalati funkciónak milyen célkitűzések mentén, milyen tevékenységeket kell a beszerzés feladatai közé sorolnunk.

A beszerzés céljának megfogalmazása során a szakirodalom rendszerint az 5M elvet alkalmazza, miszerint a „a beszerzés legfőbb célkitűzése, hogy

 • a megfelelő anyag,
 • megfelelő mennyiségben,
 • a megfelelő időben,
 • megfelelő áron és
 • megfelelő forrásból kerüljön beszerzésre.

A célkitűzéseket szem előtt tartva a beszerzés feladatai az alábbiak szerint alakul:

 • rövid és hosszú távú ellátás biztosítása,
 • ár versenyképességének javítása,
 • megfelelő minőség biztosítása,
 • piaci pozíció fenntartása,
 • szállító jó híréről való gondoskodás,
 • vállalaton belüli viszonyok fejlesztése.

A beszerzés feladatai kicsit bővebben:

A rövid és hosszú távú ellátás biztosítása a beszerzés feladatai közül az egyik legfontosabb, mivel anyag- és szolgáltatás-ellátás hiánya esetén megszakadhat a termelés folyamatossága, és vele együtt a vállalkozás eredeti célja, a profit szerzés is sérülhet.

Az ár versenyképességének javítása a beszerzés feladatai közül a másik kiemelt terület. A beszerzés költségei jelentik az egyik legjelentősebb költségeket a termelő vállalatok működése során, így a beszerzendő anyag, termék, szolgáltatás, stb. árcsökkentése révén jelentős költségmegtakarítás érhető el, s ezen keresztül pedig növelhető a profit.

A beszerzés másik fontos feladata a megfelelő minőség biztosítása annak érdekében, hogy a vállalat piacon megjelenő termékei, illetve szolgáltatásai megfeleljenek a velük szemben támasztott vevői és szakmai felügyeleti elvárásoknak.

Az erőteljes piaci verseny következtében a piaci pozíció fenntartása nem egyszerű. A beszerzésnek folyamatosan vizsgálnia kell, hogy a vállalat minőségszintje nem alacsonyabb-e, mint a versenytársaké hasonló termékek esetén.

Fontos az is, hogy a cég partnerként kezelje a szállítót, és gondoskodjon a szállító jó híréről, mert a jó személyes, illetve céges kapcsolatok az ellátás biztonságát is garantálják, illetve szorosabb együttműködésnek adhatnak teret.

A beszerzés célja még a vállalaton belüli viszonyok fejlesztése is, a különböző részlegek egymás közötti kapcsolatainak és harmóniájának megteremtése, mivel ez a részleg találkozik legkomplexebben a vállalat minden szervezetével.

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap